Súťaž o výlet do Dublinu

Zadanie

Podstata zápolenia spočíva v tom, že musíte vo svojom okolí identifikovať akýkoľvek problém. Následne vymyslíte jeho riešenie a pokúsite sa ho aj reálne vyriešiť.

Problém

Pýtaš sa aký problém, respektíve výzva? Je to fakt na vás. Možno sa to bude týkať pomoci znevýhodnenej skupine ľudí, prírody, dopravy, medziľudských vzťahov, zdravia. Čokoľvek dokážete “opraviť” a vylepšiť tak život ľudí okolo vás sa počíta.

Nápad a riešenie

Keď si už problém / výzvu vyberiete, vymyslite riešenie. Najlepšie také, ktoré ste schopní fyzicky realizovať do uzávierky súťaže.

Akcia

Nestačí filozofovať. Po identifikácii problému / výzvy a vymyslení riešenia musíte reálne podniknúť akciu a aplikovať vaše riešenie. Absolútne nevadí, ak vám to nevyjde tak, ako ste si predstavovali. Podstatné je, ako k veci pristúpite. Vyhrať môžete aj keď sa vaše ciele pri riešení problému / výzvy nenaplnia.

Organizačné pokyny

 1. V nultom ročníku (šk. rok 2018/2019) zápolenia o Dublin sa môžu zúčastniť len žiaci gymnázií: Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín, Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo, Gymnázium Martina Hattalu Trstená, Gymnázium Tvrdošín.
 2. Do súťaže sa môžu zapojiť 3 členné tímy. Členovia tímu nemusia byť z jednej triedy a ani z jedného ročníka, musia byť však z jednej školy. Tím sa musí prihlásiť cez registračný formulár na našom webe najneskôr do 15.11.2018. Link: www.oravskaraketa.sk/registracia
 3. Identifikovať problém / výzvu, vymyslieť riešenie, vykonať akciu a prezentovať výsledky svojho snaženia musíte stihnúť do 28.02.2019 do 24:00 hod.
 4. Po vykonaní akcie urobíte prezentáciu výsledkov svojho snaženia (forma je na vás), ktorú nám predstavíte v termíne podľa vyššie uvedeného bodu.Vaša prezentácia by nemala byť dlhá, ani krátka, tak akurát. Samozrejme nás poteší, keď bude pekná, stručná, výstižná a k veci. Všetko je na vás. Urobte to nejlepšie ako viete. Forma je tiež na vás. Jej minimálne obsahové náležitosti by mali byť:

– Názov tímu, škola, členovia tímu a info o nich (trieda a kontakty – mail + telefón).
– Popis problému / výzvy, ktorý ste riešili, prečo ste si ho vybrali a pod.
– Popis ako ste prichádzali na riešenie, prečo ste rozhodli problém riešiť takým spôsobom, ako ste ho riešili. Aké boli iné možnosti riešenia problému a prečo ste ich zamietli.
– Popis akcie – čo ste urobili, s kým ste sa stretli, ako to fungovalo.
– Popis vzťahu k hodnotiacim kritériám – dôležité (bod 12)!
– Záver je celý na vás. Napíšte, čo si o tom myslíte.

 • Súťaž vyhodnotíme v období od 01.03.2019  do 31.03.2019. Súčasťou vyhodnotenia môže byť opakovaná prezentácia výsledkov vašej práce.
 • Pobyt v Dubline si môžete vybrať po dohode v období apríl – máj 2019.
 • Hodnotitelia sú: Ondrej Bukna, Pavol Matlák, Marek Kapičák, Ján Laurinčík, Juraj Bukna. Každý hodnotiteľ hodnotí Projekt samostatne bodmi na stupnici od 1 po 10 (1 – slabé, 10 – vynikajúce). Vyhráva tím s najväčším počtom bodov.
 • Môže sa zapojiť maximálne 41 tímov s nasledovnými limitmi pre jendotlivé gymnáziá:
  18 tímov gymnázium Námestovo,
  8 tímov gymnázium Dolný Kubín,
  11 tímov gymnázium Trstená a
  4 tímy gymnázium Tvrdošín.
  Po vyčerpaní kvót na jednotlivé gymnáziá sa už ďalšie tímy z danej školy nebudú môcť prihlásiť. Počty tímov pre jednotlivé gymnáziá sú rozvrhnuté pomerne podľa počtu ich žiakov.  
 • Zmena podmienok súťaže je vyhradená. Najmä môžeme predĺžiť termín na vyhodnotenie súťaže (napr. choroba hodnotiteľov), resp. po dohode s víťazným tímom zmeniť termín, kedy sa vyberú do Dublinu a podobne.
 • Každý tím bude mať mentora z Oravskej rakety, s ktorým môže konzultovať Projekt v rozsahu až 5 hodín.
 • Ďalšie podmienky:

 

 • Jeden žiak môže byť maximálne v jednom tíme.
 • Zmena členov tímu je dovolená len vo vážnych prípadoch a musí o nej rozhodnúť vopred organizátor (Oravská raketa).
 • Každý kto sa do súťaže zapojí vyjadruje súhlas s jej podmienkami.
 • V prípade akéhokoľvek nemorálneho správania môžu byť tímy diskvalifikované bez upozornenia.
 • Tím, ktorý vyhrá bude do Dublinu sprevádzať buď zástupca školy, niekto z rodičov alebo zástupca Oravskej rakety. Doprovod bude určený v závislosti od veku výhercov po dohode s rodičmi a vedením školy.

Hodnotiace kritériá:

 • Podpora komunity alebo regiónu
  Dobré body získaš, ak riešenie problému obohatí tvoj región alebo komunitu (obec, školu, klub…), v ktorej sa pohybuješ.
 • Škálovateľnosť
  Kladne hodnotíme, ak sa dá vaše riešenie problému ľahko použiť (škálovať) aj na iné obdobné prípady.
 • Inovácie, digitalizácia a zapojenie moderných technológií
  Bude fajn, ak šikovne zavedieš inovácie, digitalizáciu alebo moderné technológie do oblastí, kde dosiaľ nie sú vo veľkom využívané.
 • Transparentnosť
  Čokoľvek urobíš, musí to byť transparentné a poctivé. Inak nemáš šancu uspieť.
 • Udržateľnosť
  Ak tvoje riešenie problému nebude len jednorazový výstrel, ale sa ho podarí udržať po dlhšiu dobu, získaš do hodnotenia kladné body.
 • Originalita a kreativita
  Nové, originálne a kreatívne nápady ti prinesú viac bodov, ako už dávno zaužívané riešenia.
 • Value for money
  Za málo peňazí, veľa muziky. To sa počíta.
 • Ekológia a zdravie
  Ak sa ti v projekte podarí pozitívne ovplyvniť ekológiu alebo kladne zapôsobiť na zdravie obyvateľstva = plus.
 • Reálny dopad na spoločnosť, resp. praktické využitie
  Nejde o teóriu. Vaše riešenie musí mať reálnu ambíciu zmeniť veci k lepšiemu.
 • Zahraničný prvok + think big!
  Ak pri projekte využiješ určitý zahraničný prvok alebo znalosť jazykov, je to plus. And think big!.

Užitočné rady

Pokyny sú strohé. Je to úmysel. V praxi máte vždy nedostatok informácií. Musíte variť z toho, čo máte. Nebojte sa zlyhania, pokojne to pokašlite a strápnite sa. Hlavne niečo urobte, vytvorte a spoľahnite sa na svoje hlavy. Neodpisujte, nepýtajte sa profesorov, kamarátov, rodičov… Najlepšie odpovede máte vo svojich hlavách vy. Buďte odvážni!

Pri práci myslite na hodnotiace kritériá. Prečítajte si ich viac krát, nalepte si ich na stenu, aby ste ich mali v krvi…. Ale pozor – nemusíte ich obsiahnuť všetky, to sa asi nedá. Ak vyriešite efektne určitý problém, ktorým pokryjete trebárs len 2 hodnotiace kritériá, môžete pokojne vyhrať.

 • 12.9.2018
 • Zmrzlinová upútavka
 • 3.10.2018
 • Zverejnené pravidlá + Registrácia tímov bojujúcich o Dublin
 • 15.11.2018
 • Problém/výzva Nápad Riešenie + akcia Boj o Írsko
 • 28.2.2019
 • Vyhodnotenie boja o Dublin
 • 31.3.2019
 • Obdobie na cestu 3 kamošov do Dublinu (Facebook, Google)
 • 31.5.2019