Prednášky

V školskom roku 2018/2019 pripravuje 4 prednášky na oravských gymnáziách.

Prednášky budú veľmi zaujímavé. Budú napríklad o pouličnej psychológii, kritickom myslení, podnikaní, odvahe a strachu, občianskej angažovanosti a motivácii. Všetko témy, ktoré môžu žiakom pomôcť nie len v kariére, ale všeobecne v živote.

Tu sú predbežné termíny:

 • Harmonogram
 • Gymnázium P.O.H. Dolný Kubín

  November / December 2018
 • Gymnázium A. Bernoláka Námestovo

  November / December 2018
 • Gymnázium M. Hattalu Trstená

  Január / Február 2019
 • Gymnázium Tvrdošín

  Marec / Apríl 2019

 • Vyhodnotenie

Témy a prednášajúcich doplníme priebežne. Oravská raketa vznikla v roku 2018 a školský rok 2018/2019 je pre nás nultým a testovacím. Naše aktivity chceme samozrejme priblížiť aj do iných škôl, niekde sme však začať museli. Z prednášok budú videozáznamy, ktoré budú dostupné aj pre iné školy.